Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wynik konsultacji dot. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajduje się informacja Wójta Gminy Goleszów, z dnia 23 czerwca 2016 r., o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie