Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wniosek do budżetu na rok 2016 - dotacja na dofinansowanie przez Gminę Goleszów przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie