Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych"

Zarządzenie nr 0050.132.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych".

Dostępne TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie