Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego STOP UBÓSTWU zawartego w ofercie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd w Katowicach

Zarządzenie nr 0050.25.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOP UBÓSTWU zawartegow ofercie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd w Katowicach. D

ostępne TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie