Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wyścig na rowerach górskich CROSS BIKE" - Dzięgielów 2022

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą realizacji zadania publicznego pn. „Wyścig na rowerach górskich CROSS BIKE - Dzięgielów 2022" złożoną w dniu 9 września 2022 r. przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa.

Zarządzenie nr 0050.178.2022 z dnia 12 września 2022 r., którego załącznik stanowi złożona oferta dostępne jest TUTAJ.

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie