Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Tenis stołowy dobrym sposobem spędzania czasu dla dzieci"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Tenis stołowy dobrym sposobem spędzania czasu dla dzieci" złożoną w dniu 26 listopada 2021 r. przez Ludowy Klub Sportowy Lesznianka.

Zarządzenie nr 0050.236.2021 z dnia 29 listopada 2021 r., którego załącznik stanowi złożona oferta.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie