Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą STOP UBÓSTWU zawartego w ofercie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd w Katowicach

Zarządzenie nr 0050.127.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOP UBÓSTWU zawartego w ofercie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd w Katowicach.

Dostępne TUTAJ

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie