Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie biegu przeszkodowego – BARBARIAN KIDS"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie biegu przeszkodowego – BARBARIAN KIDS " złożoną w dniu 25 lipca 2022 r. przez Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny "CENTRUM" w Dzięgielowie.

Zarządzenie nr 0050.152.2021 z dnia 1 sierpnia 2022 r., dostępne jest na TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie