Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie biegu - Cross Run >>O Złoty Dzięgiel<< oraz Organizacja Otwartych Mistrzostw Gminy Goleszów w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą realziacją zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie biegu - Cross Run >>O Złoty Dzięgiel<< oraz Organizacja Otwartych Mistrzostw Gminy Goleszów w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży" zlożoną w dniu 17 sierpnia 2021 r. przez Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny "CENTRUM" w Dzięgielowie.

Zarządzenie nr 0050.173.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., którego załącznik stanowi złożona oferta dostepne jest TUTAJ

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie