Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Goleszów

 

Gmina Goleszów podpisała  umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.:  „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Goleszów”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 

Celem szczegółowym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

Projekt polega na przeprowadzeniu remontu, modernizacji lokalu w budynku przy ul. Cieszyńskiej 29 w Goleszowie w zakresie:

- przystosowania obiektu do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,

- poprawy stanu technicznego zdegradowanej substancji budowlanej ,

- wyposażenia obiektu w niezbędne instalacje i urządzenia techniczne,

- zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,

- wyposażenie pomieszczeń w meble i niezbędny sprzęt.

 

Utworzenie CUS stworzy możliwość prowadzenia wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie:

- pomocy dla osób bezrobotnych, umożliwiającą pomoc w poszukiwaniu pracy, dostęp do komputerów umożliwiając przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,

- dostępu do usług psychologicznych prawnych oraz terapeutycznych pomieszczenie gospodarcze,

- asystenta indywidualnego prowadzącego porady zapewniające dyskrecje w załatwianiu często niekomfortowych spraw,

- organizowanie i koordynowanie zajęć dla seniorów w utworzonym w 2019 r. Klubie Senior +,

- zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodzin objętych pomocą socjalną,

- organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje osób poszukujących pracy,

- organizowanie spotkań aplikacyjnych z przedstawicielami biur pośrednictwa pracy,

- prowadzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem.

 

Planowana całkowita wartość projektu wynosi:  950.610,50 zł,

Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 443.764,00 zł


Dodał ifranek
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT