Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Goleszów

Gmina Goleszów podpisała  umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.:  „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Goleszów”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Celem szczegółowym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

Projekt polega na przeprowadzeniu remontu, modernizacji lokalu w budynku przy ul. Cieszyńskiej 29 w Goleszowie w zakresie:

 • przystosowania obiektu do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,
 • poprawy stanu technicznego zdegradowanej substancji budowlanej ,
 • wyposażenia obiektu w niezbędne instalacje i urządzenia techniczne,
 • zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,
 • wyposażenie pomieszczeń w meble i niezbędny sprzęt.

Utworzenie CUS stworzy możliwość prowadzenia wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie:

 • pomocy dla osób bezrobotnych, umożliwiającą pomoc w poszukiwaniu pracy, dostęp do komputerów umożliwiając przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
 • dostępu do usług psychologicznych prawnych oraz terapeutycznych pomieszczenie gospodarcze,
 • asystenta indywidualnego prowadzącego porady zapewniające dyskrecje w załatwianiu często niekomfortowych spraw,
 • organizowanie i koordynowanie zajęć dla seniorów w utworzonym w 2019 r. Klubie Senior +,
 • zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodzin objętych pomocą socjalną,
 • organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje osób poszukujących pracy,
 • organizowanie spotkań aplikacyjnych z przedstawicielami biur pośrednictwa pracy,
 • prowadzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi:  950.610,50 zł,

Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 443.764,00 zł.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie