Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

W ramach projektu zrealizowana była usługa polegająca na odbiorze, transporcie i przetworzeniu 29,27 ton odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG pochodzących z terenu Gminy Goleszów.

Wartość projekt: 11 708,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 11 708,00 zł.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie