Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Uczniowski Klub Sportowy „Cisownica”

Uczniowski Klub Sportowy „Cisownica” 
Cisownica, ul. Cisowa 79 

Skład zarządu
Prezes: Przemysław Misiarz
Wiceprezes: Elżbieta Stanieczek
Sekretarz: Aleksandra Chmiel
Członek zarządu: Paweł Linnert
Członek zarządu: Robert Zając 

Telefon: 602 154 368 
Email: wuefista2002@interia.pl
Nr. rejestru: 3/UKS
Forma prawna: stowarzyszenie 

Zakres głównej działalności: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie