Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Uchylenia zarządzenia nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Goleszów z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

Szanowni Państwo mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Gminy Goleszów i niemożliwość realizacji zadań w sposób bezpieczny dla ich uczestników, uchyla się zarządzenie nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Goleszów z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku. Z aktem uchylającym można poznać się pod linkiem zamieszczonym poniżej.

Zarządzenie nr 0050.62.2020 Wójta Gminy Goleszów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Goleszów z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

Dostępne TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie