Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej 
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu: Leszek Tyrna 

Numer rejestru sądowego/numer w innej ewidencji: KRS 0000095582 

Forma prawna: Stowarzyszenie 

Zakres głównej działalności: 
Popularyzowanie wiedzy o regionie-gminie goleszowskiej i okolicy, popularyzowanie tej wiedzy o „Panoramie Goleszowskiej” i „Kalendarzu Goleszowskim”, poprzez comiesięczne spotkania członków Towarzystwa w sekcjach: ekologiczno-ogrodniczej i sekcji Goleszów-Równia w sali widowiskowej Domu Ludowego, organizowanie konkursów – Gmina Goleszów w Kwiatach i Zieleni, organizowanie wystaw ogrodniczo-ekologicznych, warzyw i bonsai, udział w corocznych dożynkach gminnych, organizowanie różnego rodzaju konkursów – np. fotograficznego, wiedzy o regionie, ekologii, wycieczki do szkółek ogrodniczych, wycieczki o charakterze krajoznawczo-turystycznym (przynajmniej cztery w roku), współudział w organizowaniu rajdów rowerowych na terenie Gminy Goleszów, spotkania z młodzieżą szkolną poświęcone ogrodnictwu i ekologii.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie