Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy

Gmina Goleszów otrzymała dofinansowanie na realizacje projekt pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Projekt objęty jest współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wzrost efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji

Efektem ekologicznym będzie:
- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 19232 tony równoważnika CO2
- zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2196 GJ/rok

Efekt rzeczowy to:
- 84 gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii
- 7 zmodernizowanych budynków wielorodzinnych,
- 4106,76 m2 powierzchni użytkowej poddanej termomodernizacji

Całkowita koszt projektu: 1 803 293,45 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 665 800,01 zł
Wysokość dofinansowania: 1 415 930,00 zł (85 % wydatków kwalifikowalnych)

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu planowane jest na luty 2022 r.

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego


Gmina Goleszów, jako beneficjent projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 realizowanego przy udziale dofinansowania środkami pomocowymi z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z powyższego Programu. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie