Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Szlak Goleszów-Dzięgielów

                                                                                               

System szlaków spacerowych i trasa rowerowa Gminy Goleszów
zostały odnowione w ramach projektu "Sport i turystyka bez granic"
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

 

Oznaczenie szlaku spacerowego Goleszów-Dzięgielówkolor żółty
Długość trasy: 3 km (szlak dojściowy do szlaku ,,Granicznego")
Suma podejść: około 100 metrów
Czas przejścia: około 1 godz.

Bardzo przyjemny spacer, prowadzący zachodnią częścią Goleszowa, u stóp Jasieniowej oraz zachodnimi krańcami Dzięgielowa. Jest to szlak bardzo łatwy, prawie cały czas prowadzący lekko w dół, dlatego mogą z niego korzystać nawet rodzice z małymi dziećmi.

 

Przebieg i opis szczegółowy szlaku:

Szlak rozpoczyna się przy budynku GOK - u w Goleszowie i prowadzi biegnącą początkowo w kierunku zachodnim, a następnie południowo - zachodnim ul. Robotniczą. Po prawej stronie było kiedyś torowisko kolejki wąskotorowej, którym dowożono materiał skalny do cementowni. Po przejściu 300 metrów ul. Robotniczą, skręcamy w odchodzącą w prawo w ulicę Szeroka, którą schodzimy, początkowo dosyć stromo, później bardzo łagodnie przez około 1,5 km. w kierunku zachodnim. Przez około kilometr droga wiedzie przez osiedle Goleszowa (przysiółek) o nazwie "Szeroka", a następnie pośród pól do widocznego przed nami lasu. Blisko drogi, po prawej stronie przebiega linia kolejowa Cieszyn - Bielsko, za którą widzimy zabudowania przysiółka Kolonia Wojewódzka (w Goleszowie) oraz domy i hale przemysłowe w Bażanowicach. Po przeciwnej stronie mamy cały czas piękny widok na południowe zbocza Jasieniowej, które w dużej mierze są pokryte polami uprawnymi, łąkami i pastwiskami. Zabudowa jest gęsta, choć bardzo rozproszona. Najwyższą część wzgórza pokrywają dosyć zwarte lasy. Uważnie przypatrując się budynkom na zboczach Jasieniowej, można dostrzec w lesie bardzo wyróżniający się architektonicznie obiekt, o ostrym, spadzistym dachu. Jest to budynek przedszkola w Goleszowie. Dawniej była to willa dyrektora cementowni.

Po dotarciu do lasu skręcamy w lewo, kierując się na południe. Po lewej stronie mijamy pojedynczy dom, po czym bardzo łagodnie podchodzimy lasem. Jest to las o nazwie "Grabicz". Dominują tu drzewa liściaste, głównie graby (stąd nazwa lasu), buki, brzozy, dęby, jesiony i pojedyncze świerki. W podszycie często występuje leszczyna, a w runie pojawiają się paprocie. Po ok. 500 metrach od wejścia do lasu dochodzimy do skrzyżowania traktów leśnych. Skręcamy w prawo i łagodnie w dół, w kierunku zachodnim, idziemy w stronę widocznej przed nami polany. Cały odcinek szlaku prowadzący przez las jest bardzo przyjemny. Panuje tu spokój i cisza. Można wsłuchiwać się w śpiew ptaków, a dla osób cierpliwych nagrodą może być obserwowanie dosyć licznych zwierząt przemykających miedzy drzewami.

Po wyjściu z lasu, po prawej stronie, widzimy położone na wzniesieniu osiedle domków o nazwie Targoniny, będące częścią Dzięgielowa. Ok.50 m od lasu docieramy do bitej drogi. Jest to ul. Targoniny. Z tego miejsca rozciąga się ciekawy widok w kierunku zachodnim. Na północnym-zachodzie widzimy wzgórze Mołczyn, a za nim w głębi Ostry, Jaworowy i Lysą Horę w Beskidzie Śląsko - Morawskim. U podnóża Jaworowego unoszą się dymy huty w Trzyńcu (widać kilka kominów). Przed nami (na zachód) - osiedle Dzięgielowa o nazwie Kępa, o bliżej szosa Dzięgielów - Bażanowice.

Ulicą Targoniny idziemy w lewo, w kierunku widocznej już Frankówki (własność prywatna), gdzie przy stawie możemy odpocząć i podziwiać ptactwo wodne. Po ok.400 metrach dochodzimy do drogi Cisownica - Cieszyn, którą podążamy 50 m w prawo. Przed nami centrum tej miejscowosci: cmentarz, szkoła podstawowa, przedszkole oraz kościół katolicki. Po naszej prawej stronie budynek OSP Dzięgielów, gdzie szlak żółty się kończy.

Tekst: Henryk Mróz

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie