Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Szlak Goleszów-Cisownica

                                                                                               

System szlaków spacerowych i trasa rowerowa Gminy Goleszów zostały odnowione w ramach projektu "Sport i turystyka bez granic"
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

 

Oznaczenie szlaku spacerowego Goleszów - Cisownica: kolor żółty
Długość trasy: 5,0 km (szlak dojściowy do szlaku spacerowego ,,Cisownickiego")
Suma podejść: około 100 metrów
Czas przejścia: 1 - 1,5 godz.

Szlak prowadzi południowym zboczem Jasieniowej i północnym zboczem Machowej (Machuli). Jest to szlak łatwy i bardzo widokowy.


Przebieg i opis szczegółowy szlaku:

Od budynku Gminnego Ośrodka Kultury idziemy w prawo ul. Cieszyńską (30 metrów), w kierunku południowym, następnie ok. 50 m. ul. Grabową, po czym prosto w górę ul. Jasną. Po 300 metrach dochodzimy do skrzyżowania z ul. Słoneczną. Idąc dalej w górę ul. Jasną po 100 metrach doszlibyśmy do jeziorka "Ton" (opis akwenu przy szlaku "Jasieniowym"). Z ulicy Słonecznej skręcamy w lewo w ul. Górską. Zaczynamy schodzić lekko w dół aż do ul. Ustrońskiej (droga powiatowa - duży ruch - jednak obok jest chodnik dla pieszych). Idziemy ul. Ustrońską i po około 300 metrach skręcamy w prawo w ul. Stromą. Ulicą tą podążamy dosyć stromo w górę, przechodząc przez przysiółek Goleszowa zwany "Goruszka". Po przebyciu 300 metrów od ul. Stromej odchodzi w prawo ul. "Pod Goruszką", przy której mieszka Pani Lidia Lankocz, dawny choreograf i kierownik artystyczny Z.P.iT. "Goleszów" oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, w wolnych chwilach trudniąca się haftowaniem żywotków (elementu cieszyńskiego stroju kobiecego).

Szlak żółty podąża jednak dalej ul. Stromą, która teraz łagodnie schodzi w dół. W tym miejscu roztacza się piękny widok w kierunku północnym i wschodnim.

Na północnym- wschodzie widzimy wzniesienie koło wsi Ogrodzona, na prawo od niego Chełm i znajdujący się przed nim Goleszów. Na prawo od Chełmu, nieco w głębi - zalesiona Górka Wilamowicka i Skoczów, a bliżej nas w kierunku północno - wschodnim Kozakowice i Nierodzim. W głębi panoramę zamyka część pasma Błatniej (od Zebrzydki po Łazek) oraz pojedyncze wzgórza Bucze i Górka. Najbliżej nas, po wschodniej stronie jest pasmo Równicy i Orłowej, a za nimi w głębi pasmo widocznej Baraniej Góry oraz, pomiędzy Orłową i Równicą, Skrzyczne, z charakterystyczna wieżą przekaźnikową na szczycie. U stóp Równicy - piramidy Zawodzia i zwracający uwagę budynek hotelu "Belweder". Przed nami nieco po prawej wyniosła Mała Czantoria, a przed nią Machowa, w kierunku której teraz się udajemy. Od południa, blisko nas, jest schodzący w kierunku wschodnim grzbiet Jasieniowej z widocznym w postaci ogromnej szczerby w grzbiecie, dawnym kamieniołomem. Równolegle do ul. Stromej, ale znacznie niżej biegnie szosa Cieszyn - Ustroń.

 

Pomnik upamiętniajacy tragiczną śmierć Jerzego Wisełki:

Ulicą Stromą dochodzimy po ok. 400 metrach do ul. Zielonej, którą teraz podążamy prosto, aż do osiedla o nazwie "Raj". Pomiędzy kilkoma domami kończy się droga asfaltowa. My kierujemy się w prawo, idąc wąską ścieżynką prowadzącą polami, do widniejącego przed nami lasu (250 m). Po wejściu do lasu, przekraczamy potok Cieplica i po ok. 100 metrach docieramy do pomnika Jerzego Wisełki - działacza SL - BCH, który zginął tu od kul hitlerowskich 15 kwietnia 1944 roku. Lasem mieszanym (z jaworem, dębem i świerkiem) dochodzimy wkrótce do drogi powiatowej Cieszyn - Cisownica. Przekraczamy ją i zachodnimi zboczami Machowej (Machuli) podążamy w lewo asfaltową drogą. Po 250 metrach skręcamy w lewo, w górę, widoczną drogą asfaltową, która wiedzie nas w kierunku wschodnim pomiędzy nowymi budynkami osiedla położonego na południowych zboczach Machowej. W najwyższym punkcie osiągamy wododział Wisły i Odry, z którego roztacza się wspaniały widok.

Na południe znajduje się potężna Mała Czantoria. Przed nią wzgórza Cis, Malcowa i Grodzisko. Bardziej na prawo grzbiet Zadniego Gaju - wschodniego pasma góry Tuł. Pomiędzy Zadnim Gajem i Grodziskiem wyłania się w głębi szczyt Ostrego.

W kierunku południowo - zachodnim i zachodnim widzimy pasma górskie Beskidu Śląsko - Morawskiego, z charakterystycznym szczytem Jaworowego ( na szczycie widać przekaźnik telewizyjny) oraz Lysej Hory - najwyższego szczytu tego Beskidu ze stacją nadawczą na wierzchołku. W kierunku zachodnim, blisko nas pola uprawne, wśród których swoje źródła ma Łabański - źródłowy odcinek potoku Puńcówka. Nieco głębiej zalesiony szczyt Mołczyna nad Dzięgielowem. Uwagę przyciągają też dymiące kominy huty w Trzyńcu.

Na wschodzie widnieje Równica i Mała Czantoria, a między nimi charakterystyczny szczyt Skrzycznego (widać wyraźnie przekaźnik telewizyjny na wierzchołku).

Po minięciu ostatniego domu (po prawej stronie) opuszczamy drogę i wchodzimy na wąską ścieżynkę prowadzącą po łące do lasu (ok. 50 m). Dalej ścieżka prowadzi w dół lasem bukowym, południowo - wschodnimi zboczami Machowej. Cała Machowa porośnięta jest lasem z dominacją grabu i buka. Na jej szczycie znajduje się okazały buk. Ma on 3,22 m obwodu pnia, a rozpiętość korony przekracza 20 metrów. W przybliżeniu buk ma 40 okazałych konarów. Na Machuli występuje szereg roślin chronionych np.: wilcze łyko, storczyki, lilia złotogłów, przylaszczki, gorczyca trojeściowa.

Po ok. 200 metrach ścieżka dosyć stromo schodzi w dół. Po wyjściu z lasu widzimy przed nami drogę biegnącą przez Cisownicę. Dochodzimy do niej i kierujemy się w prawo, przechodząc obok znajdującego się po naszej lewej stronie tartaku pana Szymańskiego. Jest to duży i nowoczesny zakład zajmujący się obróbką drewna. Po 300 metrach w lewo odchodzi droga asfaltowa, przy której jest tablica informująca, że możemy tędy dojść do Izby Regionalnej "U Brzezinów". Idąc dalej szosą obok potoku Cisówka i mijając po lewej stronie remizę OSP w Cisownicy, dochodzimy do Świetlicy Gminnej w Cisownicy, przy przystanku autobusowym, gdzie kończy się szlak żółty.


Tekst: Henryk Mróz

 

Uwaga! Powyższy tekst został uaktualniony przez administratora strony www.goleszow.pl. w związku ze zmianami przebiegu szlaków spacerowych i trasy rowerowej, dokonanymi podczas odnowienia szlaków w roku 2011 w ramach projektu "Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin".

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie