Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W związku z trwającym naborem wniosków do Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie", realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, Urząd Gminy w Goleszowie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz inicjatyw lokalnych na szkolenie w zakresie pisania i składania wniosków o dotacje.

23 maja 2019 r. o godz. 16.30 w sali sesyjnej urzędu gminy rozpocznie się szkolenie dotyczące składania ww. wniosków. Zakończenie zaplanowano na godz. 18.30.

Termin składania wniosków mija 9 czerwca 2019 roku.

Maksymalna kwota dotacji, jaka może zostać przyznana, to 6 tys. zł.
Tegoroczna pula na dotacje to 55 500 zł.
Realizacja projektów: od 24 czerwca do 23 grudnia 2019 roku
Priorytet: Dobro wspólne lokalnej społeczności
Zasięg konkursu: Chybie, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Ustroń i Wisła

Szczegółowe informacje: Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, ul. Srebrna 1 a, Cieszyn, tel. 33 852 55 67, 512 079 951,
biuro@scmt.cieszyn.pl, www.facebook.com/dzialajlokalniecieszyn

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie