Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Stowarzyszenie Współpracy Polsko–Marokańskiej AFRICAE DESERTA PROJECT

Stowarzyszenie Współpracy Polsko–Marokańskiej AFRICAE DESERTA PROJECT 

Nazwa: "AFRICAE DESERTA PROJECT" - STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKO - MAROKAŃSKIEJ 
Siedziba: Goleszów - Równia, ul. Wiejska 22A


Skład Zarządu:
Prezes Zarządu: Aneta Okupska-Pońc
Zastępca Prezesa, Skarbnik : Elwira Surdy

Telefon kontaktowy: 607 272 831
email: desertaproject@gmail.com 

Numer rejestru sądowego/numer w innej ewidencji: KRS 0000376489
Forma prawna: Stowarzyszenie


Stowarzyszenie zajmuje się pogłębianiem kontaktów polsko-marokańskich, promowaniem kultury berberyjskiej i nomadzkiej, ochroną dóbr kultury oraz środowiska naturalnego oraz kreowaniem postaw pro-ekologicznych, pomocą dla najuboższych.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie