Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Stowarzyszenie Szachowe OLIMPIA Goleszów

Stowarzyszenie Szachowe "OLIMPIA" Goleszów 
ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów 

Skład zarządu
Prezes: Karol Linert
Wiceprezes: Łukasz Gorzołka
Sekretarz: Jan Palowski
Skarbnik: Marzena Kondziela
Członek zarządu: Roman Pilch

Komisja rewizyjna
Przewodniczący: Beata Chruszcz
Sekretarz: Monika Nieckarz
Członek: Monika Niemczyk 

Kontakt:
karollinert@tlen.pl 
FACEBOOK

Forma prawna: Stowarzyszenie wpisane w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, prowadzonej przez Starostę Cieszyńskiego pod numerem 33/KS.

Celem Stowarzyszenia: rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wiodącą dyscypliną są szachy.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie