Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Stowarzyszenie Sportowe "HUSARIA POLSKA"

STOWARZYSZENIE SPORTOWE "HUSARIA POLSKA" 
Goleszów, ul. Zakładowa 6

Skład zarządu:
Prezes Zarządu: Przemysław Dziadek
Wiceprezes Zarządu: Ruben Miedziak
Skarbnik: Oskar Pilch 

Numer rejestru sądowego/numer w innej ewidencji: KRS 0000661987 

Forma prawna: Stowarzyszenie

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie