Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kisielów "KISIELÓW OKNEM NA BESKIDY"

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KISIELÓW "KISIELÓW OKNEM NA BESKIDY"
Kisielów, ul. Graniczna 1

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu: Stanisław Bojda
Wiceprezes Zarządu: Piotr Herzyk
Skarbnik: Grażyna Chruszcz
Członek Zarządu: Mirosław Skiba
Członek Zarządu: Bogdan Nowak 

Numer rejestru sądowego/numer w innej ewidencji: KRS 0000291477 

Forma prawna: Stowarzyszenie

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie