Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS

Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS 

Nazwa: STOWARZYSZENIE MUZYCZNE ARTIS
Siedziba: Goleszów, ul. Spółdzielcza 9 

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu: Małgorzata Hauptmann
Wiceprezes Zarządu: Dorota Branny
Sekretarz Zarządu: Ewa Kiczmal
Członek Zarządu: Jean-Claude Hauptmann
Członek Zarządu: Anita Binek 

Kontakt: stowarzyszenie.muzyczne.artis@gmail.com

Numer rejestru sądowego/numer w innej ewidencji: KRS 0000562403 

Forma prawna: Stowarzyszenie

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie