Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy 

Nazwa: STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW CISOWNICY W CISOWNICY
Siedziba: Cisownica, ul. Cisowa 78 

Skład zarządu:
Prezes Zarządu: Henryka Szarzec
Wiceprezes Zarządu: Jerzy Hławiczka
Skarbnik: Helena Wróbel
Sekretarz: Janina Mikler
Członek Zarządu: Stanisław Brzezina
Członek Zarządu: Agata Wierońska
Członek Zarządu: Damian Chmura 

Numer rejestru sądowego/numer w innej ewidencji: KRS 0000094807 

Forma prawna: Stowarzyszenie 

Celem stowarzyszenia jest budzenie umiłowania Cisownicy oraz pielęgnowanie tradycji i kultury regionu.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie