Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha w Bażanowicach

"Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha w Bażanowicach" 
Bażanowice, ul. Szkolna 1 

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu: Anna Dziedzic
Wiceprezes Zarządu: Małgorzata Cieślar 
Sekretarz: Krzysztof Madejski
Skarbnik: Ewa Haratyk 
Członek Zarządu: Tomasz Ciapka
Członek Zarządu: Aleksandra Mączka
Członek Zarządu: Jolanta Błahut 

email: info@dziecistalmacha.pl 

Numer rejestru sądowego/numer w innej ewidencji: KRS 0000436414 

Forma prawna: Stowarzyszenie 

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych i społecznych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej. 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie