Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami gminy projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goleszów

Szanowni Państwo, w załączeniu znajduje się wynik konsultacji z mieszkańcami Gminy projektu uchwały Rady Gminy Goleszów, ogłoszonych zarządzeniem nr  z dnia 12 lutego 2019 r.,  w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goleszów.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie