Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji - kryteria naboru do gminnego przedszkola

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnego publicznego przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie