Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Gminy Goleszów, ogłoszonych zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów nr  0050.201.2019 z dnia 21 października 2019 r.  w sprawie regulaminu  wypłacania  dodatków  do  wynagrodzenia,  przyznawania  nagród  i innych  świadczeń nauczycielom  szkół  i przedszkoli  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Goleszów. Dokument został załączony poniżej.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie