Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Goleszów na rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z konsultacji społecznych ogłoszonych zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów 0050.238.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Goleszów na rok szkolny 2019/2020.


Sprawozdanie dostępne poniżej:

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie