Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Goleszów na rok szkolny 2020/2021

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Goleszów na rok szkolny 2020/2021.

Sprawozdanie dostępne poniżej:

Sprawozdanie z konsultacji

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie