Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.            

sprawozdanie 2022  

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie