Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Szanowi Państwo, w załączeniu znajduje się sprawozdanie z konsultacji społecznych, ogłoszonych zarządzeniem nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Goleszów z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów, odnośnie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie