Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Szanowi Państwo, w załączeniu zamieszczamy sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleszów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Sprawozdanie z konsultacji:

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie