Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów dotyczącego zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na poszczególnych stanowiskach oświaty

Szanowi Państwo, w załączeniu znajduje się sprawozdanie z konsultacji społecznych, ogłoszonych zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którym powierzono te stanowiska w zastępstwie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie