Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Goleszów dotyczących ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli.

Szanowi Państwo, w załączeniu znajduje się sprawozdanie z konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Goleszów dotyczących ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie