Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Puńców

Zabytki w miejscowości Puńców.

Wybierz zabytek: 

Cmentarz parafialny wyznania ewangelicko-augsburskiego

Budynek szkoły podstawowej

Dawna szkoła wyznaniowa przy kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św.Jerzego Męczennika

Plebania kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego Męczennika

Cmentarz parafialny wyznania ewangelicko-augsburskiego

Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Jerzego Męczennika

Dom

Dom

Stodoła

Obora

Dom

Dawny młyn

Dom

Zagroda mieszkalno-gospodarcza

Krzyż przydrożny

Dom

Dom

Dom

Dom

Dom mieszkalny wraz z dawna stodołą

Dom

Dom mieszkalno-gospodarczy

Dom

 

 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie