Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Puńców

Liczba mieszkańców (stan na 30.06.2023 r.) - 1612

Puńców to wioska granicząca z Cieszynem, położona w zachodniej części Pogórza Cieszyńskiego, w dolinie Puńcówki na wysokości około 300 - 350 m. n.p.m. i licząca niewiele ponad 1600 mieszkańców.
Jest to, obok Goleszowa, najstarsza wioska w Gminie Goleszów i jedna z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim wsi książęcych, istniejąca już w 1223 roku. Już w XV wieku była tu parafia.

Bardzo cennym obiektem zabytkowym jest w Puńcowie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Jerzego. Zbudowany został w 1518 roku. Jest to najstarszy istniejący kościół murowany na wsi w powiecie cieszyńskim. Zbudowany został w stylu późnogotyckim. W latach 1902 - 1905 został rozbudowany. Na miejscu starej, drewnianej wieży, wybudowano nową - murowaną, dopasowaną do całości budowli. W wieży umieszczono dzwon z 1726 roku. Najstarszą częścią kościoła jest prezbiterium, przechodzące od północnej strony w zakrystię. W kościele jest stary ołtarz pasyjny, pochodzący ze starego kościoła drewnianego, istniejącego tu przed zbudowaniem kościoła murowanego. Nawa kościoła jest na planie kwadratu z ośmiobocznym, centralnym filarem wspierającym trójdzielne sklepienia (tzw. sklepienie palmowe lub gwiaździste). Jest to jedyny tego rodzaju przykład rozwiązania nawy na Śląsku Cieszyńskim. Węższe prezbiterium, oddzielone ostrołukową tęczą, zachowało sklepienie sieciowe. Wewnątrz znajduje się też kilka ładnych portali gotyckich.

W Puńcowie jest kilka domów zabytkowych z XIX wieku, posiadających np. sklepienia kolebkowe.

Mieszkańcem tej wsi był Józef Zaleski (1850 - 1915), prezes Towarzystwa Rolniczego, autor "Listów znad Puńcówki" oraz Alojzy Milata (1885 - 1936), pedagog i krajoznawca, autor kilkunastu podręczników z geografii i metodyki tego przedmiotu.

Ciekawostką geologiczną jest występowanie na terenie Puńcowa cieszynitów - zasadowych skał wulkanicznych, utworzonych w okresie kredy i występujących w postaci żył, głównie w dolinie Puńcówki.

Henryk Mróz
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie