Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Goleszów

Projekt ma na celu zaprojektowanie i wykonanie sieci 13 publicznych hotspotów o przepływności min. 30 mb/s każdy.Punkty zostaną utworzone w szkołach: SP im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach, ul. Szkolna (2 punkty w tym 1 zewnętrzny) SP im. Jury Gajdzicy w Cisownicy (3 punkty w tym 1 zewnętrzny), ZSP w Dzięgielowie (3 punkty w tym 1 zewnętrzny)  i SP w Goleszowie, (4 punkty w tym 1 zewnętrzny).Wszystkie punkty będą publicznie dostępne, a dostęp do Internetu będzie możliwy na zasadach określonych w Regulaminie użytkowania. Regulamin zostanie sporządzony zgodnie z zasadami działania 1.1 POPC.Wartość zaplanowanych działań wyniesie 64 368 zł, przy czym zakup sprzętu nie obciąży budżetu gminy, gdyż zostanie on w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 

 

 


Dodał Krystian Grzybek
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT