Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Przebudowa i modernizacja Izby Oświęcimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie stanowiącej infrastrukturę turystyczną na terenie wsi Goleszów

„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury turystycznej poprzez przebudowę i modernizację Izby Oświęcimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie stanowiącej infrastrukturę turystyczną na terenie wsi Goleszów współfinansowana jest ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku operacji przebudowana i zmodernizowana została Izba Oświęcimska znajdująca się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. W wyniku podjętych działań powstała wystawa zaprojektowana z uwzględnieniem zasad innowacyjności w zakresie sztuki wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacyjnej przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań. W ramach wystawy zastosowano: prezentacje multimedialne, komentarze lektorskie, podkłady muzyczne, spektakle świetlno-dźwiękowe, a także trójwymiarowe rekonstrukcje z komentarzami lektorskimi. Zainstalowany został monitor interaktywny.

Wartość zadania: 160 939,00zł

Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 91 697,00zł.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie