Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Powołanie komisji konkursowej i określanie zasad opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 0050.124.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania i zasad działania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku, udostępnionym pod adresem https://goleszow.bip.net.pl/?a=16748 


Dodał Tomasz Lenkiewicz
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT