Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Powołanie komisji konkursowej i określanie zasad opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 0050.65.2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania i zasad działania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.

 Dostępnym TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie