Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016

Zarządzenie nr 0050.24.2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016.

Zarządzenie

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie