Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.63.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie