Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

„Posiłek w szkole i w domu”

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” doposażono i poprawiono standardy funkcjonujących stołówek szkolnych (kuchnie i jadalnie) w Szkole Podstawowej w Goleszowie, Szkole Podstawowej w Dzięgielowie oraz Szkole Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy.

Gmina Goleszów otrzymała dofinasowanie oraz zrealizowała projekty w gminnych jednostkach oświatowych:

2022 r.

Szkoła Podstawowa w Goleszowie

Wartość projektu: 133 705,22 zł

Kwota dotacji: 80 000,00 zł

Wkład własny: 53 705,22 zł

2021 r.

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie

Wartość projektu: 100 000,00 zł

Kwota dotacji: 80 000,00 zł

Wkład własny: 20 000,00 zł

2020 r.

Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisownicy

Wartość projektu: 101 106,59 zł

Kwota dotacji: 79 958,40 zł

Wkład własny: 20 148,19 zł

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie