Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie 
Siedziba: Bażanowice, ul. Zamkowa 4, 43-440 Goleszów

telefon: 33 858 05 89, 516 734 647
e-mail: kontakt@psonicieszyn.org 
FB: PSONI Cieszyn

Numer rejestru sądowego/numer w innej ewidencji: KRS 0000070261
Forma prawna: Stowarzyszenie

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie