Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Podanie do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie