Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Podanie do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Podanie do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie wraz z uproszczoną ofertą realizacji zadania znajduje się na https://goleszow.bip.net.pl/?a=16555

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie