Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2023 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie na terenie Gminy

W załączeniu prezentujemy zarządzenie Wójta Gminy Goleszów z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2023 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie na terenie Gminy Goleszów placówki wsparcia dziennego, wraz z załącznikami.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie