Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2021 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Szanowi Państwo zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok  2021 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce www.goleszow.bip.net.pl

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie