Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2019 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok  2019 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegóły TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie